INCREDE-TE IN DOMNUL!

Încrede-te în Domnul!

Rev. CORNEL AVRAM

 

„Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta” (Proverbe 3:5).

De cînd ne-am întîlnit cu Domnul Isus Cristos, şi El a luat în control viaţa noastră, trăîm o viaţă plină de încredere cu Dumnezeu. De altfel, este o poruncă a Domnului ca să ne încredem în El. Totuşi frica există şi uneori ne copleşeşte. Această frică este o mare piedică în calea biruinţei. În cele mai multe cazuri frica este produsă de lipsa încrederii totale în Dumnezeu. Ghedeon nu mai putea să creadă că Domnul este de partea lor, şi prin urmare era plin de frică. Răspunsul lui Ghedeon „…dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întîmplat toate aceste lucruri” (Judecători 6:13), arată tocmai lipsa de încredere din inima lui. Ghedeon bătea grîul în teasc pentru că-i era frică, nu putea crede pe deplin că Domnul mai este cu ei. Curajul şi îndrăzneala au venit mai tîrziu în urma revelaţiei divine şi a minunilor Dumnezeieşti.

Cîte pierderi nu am suferit noi atît pe plan spiritual cît şi pe plan material din cauza fricii. De exemplu, un mare procentaj din populaţia acestei ţări binecuvîntate locuieşte în apartamente închiriate pentru că le este frică să cumpere o casă. Le este frică din cauza inflaţiei, instabilităţii serviciului, depresiunilor economice etc… Întotdeauna va exista ceva care să alimenteze frica oamenilor. Frica însă nu aduce biruinţe, nici succes, nici slava lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu au fost oameni ai credinţei, plini de îndrăzneală şi curaj. Să privim în continuare la cîteva tipuri de frică prin care sîntem împiedicaţi în lucrarea lui Dumnezeu:

1. FRICA DE NOU

Lucrurile vechi pe care le facem în mod repetat ne dau o oarecare siguranţă. Ne ajută să ne simţim stăpîni pe noi înşine, în controlul situaţiei. Cînd Dumnezeu ne cheamă la ceva nou, atunci ne simţim incapabili sau nepregătiţi. Privind la noi înşine şi raportînd abilităţile noastre la planul lui Dumnezeu, ne va cuprinde frica. Niciodată nu vom fi suficient de capabili, pregătiţi sau experimentaţi pentru lucrările care Dumnezeu le pregăteşte pentru noi. Să nu uităm touşi că atunci cînd Dumnezeu ne trimite în lucrare nu ne trimite prin propriile noastre abilităţi, ci prin puterea Duhului Sfînt. Curajul şi încrederea nu vin ca urmare a potenţialului nostru pămîntesc sau abilităţilor naturale, ci ca urmare a prezenţei Duhului Sfînt în viaţa noastră. Dumnezeu de fapt nici nu vrea ca noi să ne bizuim pe noi înşine în lucrarea Lui. De aceea atunci cînd pornim într-o lucrare nouă fie ea mică sau mare, nu vom privi la noi, la resursele noastre sau la capacitatea noastră, ci la puterea şi tăria Celui ce ne trimite. Atunci inima noastră va fi plină de încredere, fără frică şi bineînţeles că în final singurul care merită să fie lăudat şi glorificat este numai Dumnezeu.

2. FRICA DE EŞEC

Fiecare om caută succesul. Toţi vrem să avem izbîndă în proiectele noastre. Dar, fiecare lucrare a lui Dumnezeu ca şi de altfel orice altă lucrare chiar, presupune un anumit risc. Riscul constă în posibila pierdere sau eşec. Ei bine, în multe situaţii frica unui posibil eşec ne ţine pe loc. „De ce să riscăm cînd putem ajunge departe chiar şi în ritmul în care mergem?”, vom spune deseori. Cineva spunea şi avea dreptate, că „e mai bine să încerci şi să pierzi, decît să nu încerci niciodată nimic.” Avraam a riscat cînd a plecat din casa şi locul cunoscut, într-o direcţie necunoscută (Genesa 12:1). David a riscat atunci cînd a pornit împotriva uriaşului Goliat (1 Samuel 17). Cei trei tineri din Babilon (Daniel 3), au considerat că e mai bine să creadă şi să rişte moartea în cuptor, decît să se conformeze poruncii împăratului. Pentru Dumnezeu se merită să riscăm. Cînd Domnul Isus este cu noi şi în noi nu trebuie să ne fie frică, Dumnezeu este cel care dă biruinţa celor ce se încred în El.

Uneori, e adevărat, vom fi confruntaţi cu eşecul. Nu întotdeauna vom avea izbîndă în tot ce vom face, dar chiar şi atunci cînd nu vom avea succes, Dumnezeu ne va învăţa ceva. Poate trebuie să ne smerim mai mult, să iubim mai mult, să ne rugăm mai mult, sau să ne jertfim mai mult. De asemenea Dumnezeu poate să ne încerce şi să ne întărească credinţa. Nu trebuie să tragem concluzia că Dumnezeu ne-a părăsit atunci cînd lucrurile nu ne merg aşa cum le-am plănuit noi. Dumnezeu nu a fost mai puţin cu Iov atunci cînd toate lucrurile îi mergeau rău, ca şi atunci cînd îi mergea bine. Şi în eşecurile şi suferinţele noastre Dumnezeu rămîne cu noi, mereu acelaş.

3. FRICA DE A DĂRUI

Cînd Dumnezeu ne cheamă să dăruim, mulţi dau înapoi. Oare de ce? Pentru că diavolul şopteşte omului ceva ce-i produce frica: „Vezi că nu poţi să dai. Dacă dăruieşti acum n-o să-ţi ajungă banii pentru alte lucruri importante!” Acceptăm această şoaptă străină şi crezînd că n-o să ne mai ajungă banii pentru alte nevoi sau planuri de ale noastre ne trezim aduşi în imposibilitatea de a dărui. Frica aceasta face mulţi oameni zgîrciţi. În aceste situaţii uităm că Dumnezeu „…ne dă toate

lucrurile din belşug ca să ne bucurăm de ele” (1 Timotei 6:18). Dacă credem cu adevărat că Dumnezeu este Cel ce ne dă toate lucrurile, de ce atunci nu putem crede că El va purta şi în continuare grijă de viaţa noastră cu atît mai mult cînd ne deschidem inima să dăruim în Numele Lui. Cînd nădejdea şi încrederea noastră va fi în Dumnezeu şi nu în posesiunile noastre, atunci nu ne va fi frică să dăruim.

Frica înfrînează înaintarea Împărăţiei lui Dumnezeu. Pe noi Dumnezeu ne-a chemat să fim lucrători împreună cu El (1 Corinteni 3:9), plini de încredere în Cel care ne-a chemat, ne-a ales, ne-a mîntuit şi ne-a trimis ca să aducem multă roadă. Conclud cu cuvintele Apostolului Pavel care spune: „Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava, adică, Tată”. Să ne încredem în Tatăl Ceresc.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s