PATIMILE lui ISUS CRISTOS (partea 5)

PATIMILE lui ISUS CRISTOS (partea 5)

blogul lui "DUTU"

blogul lui „DUTU”

50 DE MOTIVE DE CE A MURIT DOMNUL NOSTRU,ISUS HRISTOS.

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
40.CA SA PUTEM FI CU EL IMEDIAT DUPA MOARTE „…Isus Cristos,care a murit pentru noi ,pentru ca ,fie că veghem,fie că dormim,să trăim împreună cu El.”(1Tes 5:10)
„Căci pentru mine a trăi este Cristos şi a muri este câştig…Căci sunt strâns din două părţi :am dorinţa să mă mut şi să fiu împreună cu Cristos ,căci ar fi cu mult mai bine,”(Filipeni 1:21,23)
„Da, suntem plini de încredere şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta şi să fim acasă cu Domnul.”(2Corinteni 5:8)

Biblia nu vede trupurile noastre ca fiind rele, Creştinătatea nu este asemenea cu unele religii antice greceşti care tratau trupul ca pe o povară de care scăpai cu bucurie .Nu, moartea este un inamic , atunci când trupurile moastre mor, noi pierdem ceva preţios.Cristos nu este împotriva trupului, ci mai degrabă pentru ,iar Biblia este clară în ceea ce priveşte aceasta: „Dar trupul nu este pentru adulter,ci pentru Domnul;şi Domnul pentru trup”(1 Cor 6:13)Ce declaraţie minunată- Domnul este pentru trup!
Dar nu trebuie să mergem într-atât de departe încât să spunem că fără de trup nu putem avea viaţă şi conştiinciozitate – Biblia nu ne învaţă aşa.Cristos a murit nu numai să răscumpere trupul dar de asemenea pentru a lega sufletul atât de strâns de El încât , chiar şi fără de trup , noi suntem cu El . Acesta este o mângâiere imensă în viaţă şi moarte, iar Cristos a murit ca noi să ne putem bucura de aceaastă speranţă.
Pe de o parte ,Biblia vorbeşte despre pierderea trupului prin moarte ca un fel de dezbrăcare a sufletului „Căci noi care suntem în cortul acesta [= trupul]suspinăm …nu că dorim să fim dezbrăcaţi de trupul acesta ,ci să fim îmbrăcaţi cu trupul celălalt peste acesta ,astfel încât ce este muritor să fie înghiţit de viaţă”(2Cor 5:4) Cu alte cuvinte ne – am muta de aici direct în trupul înviat , fără de timpul dintre aceste perioade care îl petrec trupurile noastre în mormânt.Aceasta se va întâmpla acelora în viaţă atunci când Cristos se va reîntoarce din ceruri .
Dar pe de altă parte ,Biblia sărbătoreşte perioada de timp dintre moarte şi înviere , atunci cânt sufletele noastre sunt în ceruri şi trupurile ne sunt în mormânt.Aceasta nu este gloria finală , dar este o perioadă glorioasă .Şi citim: „..a trăi este Cristos şi a muri este câştig”(Filipeni 1:21) Câştig! Da, pierderea trupului pentru un timp – într-un sens – „dezbrăcat” dar mai mult decât orice altceva, „câştig”. De ce? Din cauză că pentru un creştin , moartea înseamnă să meargă acasă, la Cristos. Aşa cum spune apostolul Pavel,: „am dorinţa să mă mut şi să fiu împreună cu Cristos ,căci ar fi cu mult mai bine,”(Filipeni 1: 23b)
Cu mult mai bine , dar nu încă cel mai bine în toate sensurile . Cel mai bine va fi atunci când trupul va fi înviat în sănătate şi glorie .Şi totuşi ,”cu mult mai bine,” vom fi cu Critstos într-un mod cu mult mai personal, mai „acasă”.Aşa au spus primii creştini: ..ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta şi să fim acasă cu Domnul.”(2Corinteni 5:8) Acei dintre noi care credem în Cristos nu dispărem din existenţă atunci când murim , nu mergem într-un fel de „adormire a sufletului” , mergem să fim cu Cristos, şi asta e cu mult mai bine .Este „câştig”.
Acesta este unul dintre măreţele motive pentru care a murit Cristos : „…Isus Cristos,care a murit pentru noi ,pentru ca ,fie că veghem,fie că dormim,să trăim împreună cu El.”(1Tes 5:10)
Ca şi adormit, trupul nostru stă întins în mormânt, dar noi trăim cu Cristos în ceruri, iar aceasta nu este speranţa noastră finală –într-o zi şi trupul ne va fi înviat.Dar până atunci, a fi cu Cristos este o comoară de dincolo de cuvinte .

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
41. CA SA FACA SIGURA INVIERA NOASTRA DIN MORTI „ Căci dacă am fost uniţi cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui ,vom fi uniţi cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui”(Romani 6:5)
„Dar dacă Duhul Celui care L-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi , El, Cel care L-a înviat pe Cristos din morţi ,va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare prin Duhul Său care locuieşte în voi”(Romani 8:11)

„Adevărat este cuvântul acesta: dacă am murit împreună cu El ,vom şi trăi împreună cu El;”(2Tim 2:11)

Ca o ilustraţie,putem afirma de spre cheile morţii că „au fost agăţate” în interiorul mormântului Lui Cristos. Din exterior, Cristos a putut să facă foarte multe minuni , inclusiv învierea unei fetiţe de 12 ani şi a altor doi bărbaţi din morţi – pentru ca ei să moară apoi din nou .(Marcu 5:41; Luca 7:14; Ioan 11:43-44) .Dacă ar fi fost cineva care să fie înviaţi din morţi şi care să nu mai moară din nou , ar fi trebuit Cristos să moară pentru ei , să intre în mormânt , să ia cheile şi să descuie porţile morţi din interior.
Învierea Lui Isus este darul Lui Dumnezeu şi dovada că moartea Sa a avut succes pe deplin în ştergerea păcatelor poporului Său şi în îndepărtarea mâniei Lui Dumnezeu .Aceasta se poate vedea şi în cuvântul „de aceea”. În Filipeni 2:8-9 vedem cum : „…S-a umilit şi s-a făcut ascultător până la moarte, ,şi încă moarte de cruce.De aceea , şi Dumnezeu L-a înălţat , şi i-a dat un nume mai presus de orice nume,…” de la cruce Fiul Lui Dumnezeu a strigat „S-a sfârşit!” (Ioan 19:30) Iar în ceea ce înseamnă învierea ,Dumnezeu Tatăl a spus”Cu adevărat s-a terminat!” – marea lucrare de plată pentru păcatele noastre şi prin care ni se dă neprihănirea şi de satisfacere a dreptăţii Lui Dumnezeu a,fost terminată în moartea Lui Cristos.
Apoi , în mormânt, a avut dreptul şi puterea de a lua cheile morţii şi să deschidă uşa pentru toţi cei ce vin la El prin credinţă . Dacă a fost făcută plata pentru păcat ,şi neprihănirea este dată , şi dacă dreptatea este satisfăcută , nimic nu poate să ţină în mormânt pe Cristos sau pe poporul Său . De aceea Isus strigă : „…Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor.Şi Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei Morţilor”(Apocalipsa 1:18)
Adevărul că a aparţine Lui Isus înseamnă învierea noastră din morţi cu El este răsunător în Biblie: „ Căci dacă am fost uniţi cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui ,vom fi uniţi cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui”(Romani 6:5) „ Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat din nou ,credem şi că Dumnezeu va aduce cu El pe cei care au adormit în Isus”(1Tesaloniceni 4:14) „Şi Dumnezeu a înviat pe Domnul ,şi ne va învia şi pe noi prin puterea Sa”(1 Corinteni 6:14)
Haideţi să vedem legătura dintre moartea Lui Cristos şi învierea noastră : „Boldul morţii este păcatul şi puterea păcatului este Legea.”(1 Cor 15:56) Aceasta că toţiam păcătuit , iar Legea condamnă păcătoşii la moarte veşnică . Apoi textul continuă : „Dar mulţumiri fie aduse Lui Dumnezeu care ne dă biruinţa”(versetul 57) Cu alte cuvinte , cererile legi sunt împlinite de viaţa şi moartea Lui Isus , în consecinţă păcatele sunt iertate şi boldul păcatului este îndepărtat.În consecinţă , cei care cred în Cristos nu vor fi condamnaţi la moarte veşnică , dar „..morţii vor învia nesupuşi putrezirii ….atunci se va împlini cuântul care este scris :moartea a fost înghiţită de biruinţă.”
(1 Corinteni 15:52, 54) Uimiţi-vă şi veniţi la Cristos.El vă invită :”Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi, murit, va trăi”(Ioan 11:25)

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
42.PENTRU A LASA FARA PUTERE DOMNIILE SI STAPANIRILE„…ştergând înscrisul cerinţelor care stătea împotriva noastră ,care era împotriva noastră .Şi l-a dat la o parte ,pironindu-l pe cruce .Dezbrăcând domniile şi stăpânirile , le-a făcut de ruşine înaintea lumii ,ieşind biruitor asupra lor prin cruce”.(Coloseni 2:14-15)
„..De aceea a S-a arătat Fiul Lui Dumnezeu ,ca să nimicească lucrările Diavolului”(1 Ioan 3:8)

În Biblie „domniile şi stăpânirile” pot să facă referinţă la guvernele omeneşti .Dar atunci când citim că pe cruce Cristos „Dezbrăcând domniile şi stăpânirile , le-a făcut de ruşine înaintea lumii” şi că a ieşit „biruitor asupra lor prin cruce” ar trebui să ne gândim la puterile demonice care chinuiesc lumea . Una dintre cele mai clare afirmaţii despre acestea este făcută în Efeseni 6:12 . Ea spune de spre creştini :”Căci noi nu luptăm împotriva sângelui şi a cărnii , ci împotriva căpeteniilor ,împotriva domniilor ,împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac , împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.”
De trei ori Satan este numit „stăpânitorul acestei lumi” .Câteva ceasuri înainte ca Isus să moară , El a spus:” Acum are loc judecata acestei lumi, acum stăpânitorul acestei lumi va fi aruncat afară.”(Ioan 12:31) Moartea lui Isus a fost înfrângerea decisivă a „stăpânitorului acestei lumi”- diavolul .Şi când iese Satan, ies şi îngerii lui decăzuţi , aşa că toţi au parte de lovitura decisivă , de înfrângerea lor prin moartea Lui Cristos.
Nu că ar fi scoşi din existenţă , ci şi acum noi ne mai luptăm cu ei , dar ei sunt un adversar învins .Ştim că avem victoria finală, aşa cum un balaur uriaş ar avea capul tăiat iar acum se zvârcoleşte până va rămâne fără sânge ca să moară –bătălia este câştigată. Dar totuşi trebuie să fim atenţi la ce stricăciuni ar putea încă face.
Prin moartea Lui Cristos :„Ştergând înscrisul cerinţelor care stătea împotriva noastră ,care era împotriva noastră .Şi l-a dat la o parte ,pironindu-l pe cruce .(Coloseni 2:14 vedeţi şi capitolul 7) În acest fel , El „Dezbrăcând domniile şi stăpânirile , le-a făcut de ruşine înaintea lumii ,ieşind biruitor asupra lor prin cruce”.(Coloseni 2: 15) Cu alte cuvine, dacă legea Lui Dumnezeu nu ne mai condamnă , din cauză că Cristos a şters înscrisul cerinţelor care stătea împotriva noastră , Satan nu mai are temei în a ne acuza .
Înainte de Cristos , lucrarea de acuzare a poporului Lui Dumnezeu era opera de căpătâî a diavolului .Chiar cuvântul „Satan” înseamnă „adversar” sau „acuzator”. Dar ascultaţi ceea ce s-a întâmplat atunci când Cristos a murit –acestea sunt cuvintele apostolului Ioan: „Şi în cer am auzit un glas puternic zicând :Acum a venit mântuirea ,puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi autoritatea Cristosului Său ,pentru că acuzatorul fraţilor noştri , care zi şi noapte îi acuza înaintea Dumnezeului nostru ,a fost aruncat jos.”(Apocalipsa 12:11) Aceasta este înfrângerea şi dezbrăcarea domniilor şi stăpânirilor.
Acum , în Cristos, nici o acuzaţie nu mai poate sta împotriva poporului Său : „Cine va aduce acuzaţie împotriva aleşilor Lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care justifică.”(Romani 8:33) Nici un om şi nici Satan nu mai poate face vreun capătâi de acuzare –cazul este închis din punct de vedere al Legii, iar Cristos este neprihănirea noastră.Acuzatorul nostru este dezbrăcat de puterea lui , iar dacă încearcă să vorbească în tribunalul cerului , ruşinea îi va acoperi faţa .
Vai , cât de liberi şi plini de curaj ar trebui să fim în această lume căutând să-L slujim pe Cristos şi să iubim oamenii.Acum dar , nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos, aşa că haideţi să ne întoarcem de la ispitele diavolului .Promisiunile lui sunt minciuni, iar el este dezbrăcat de putere.

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
43.PENTRU A DEZLANTUI PUTEREA LUI DUMNEZEU IN EVANGHELIE„Fiindcă predicarea crucii este o nebunie pentru cei care pier ,dar pentru noi , care suntem mântuiţi , este puterea Lui Dumnezeu.”(1 Cor 1:18)
„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia Lui Cristos ;fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede ; întâi a iudeului , şi apoi a grecului.” (Romani 1:16)

Evanghelie înseamnă „veste bună” – şi este veste înainte de teologie.Vestea, sau ştirea este atunci când se raportează că s-a întâmplat ceva semnificativ , sau important.Ei bine , vestea bună este anunţul că s-a întâmplat ceva ce îi va face pe oameni bucuroşi.Evanghelia este cea mai bună veste , pentru că ceea ce raportează ea face oamenii fericiţi o veşnicie.
Ceea ce raportează Evanghelia este moartea şi învierea Lui Cristos , iar apostolul Pavel face clară calitatea de veste a Evangheliei: „ Vă fac cunoscut, fraţilor,Evanghelia pe care v-am predicat-o , pe
care aţi şi primit-o, în care şi staţi ,şi prin care sunteşţi mântuiţi , dacă ţineţi minte ce v-am
predicat;altfel, degeaba aţi crezut.Căci v-am învăţat înainte de toate ceea ce am primit şi eu: că
Cristos a murit pentru păcatele noastre , după Scripturi;că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi,
după Scripturi;şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece.După aceea ,S-a arătat la peste cinci
sute de fraţi deodată ,dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit.După ei toţi,ca
unei stârpituri, mi s-a arătat şi mie. (1 Corinteni15:1-7)
Inima Evangheliei este faptul că „Cristos a murit pentru păcatele noastre…… a fost îngropat….. că a înviat…. S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată” Spune despre aceşti oameni că sunt în viaţă arătând cât de faptică este Evanghelia -voia să arate că cititorii lui ar putea găsi martori pe care să-i întrebe – Evanghelia este o veste despre fapte reale, şi acestea se puteau încerca.Existau martori pentru moartea, îngroparea şi viaţa de după învierea Lui Isus.
Tragedia este că ,pentru mulţi , această veste bună pare o nebunie – Pavel a spus : „Fiindcă predicarea crucii este o nebunie pentru cei care pier”(1 Cor 1:18) , iar aceasta este puterea pentru care Cristos a murit ca să o dezlege. „ Evanghelia Lui Cristos…… este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede ;”(Romani 1:16)
Oare de ce nu este văzută moartea Lui Cristos cea o veste bună, deloc? Ar trebui să o vedem pe atât de bună pe cât de adevărată ca să o putem crede . Aşa că apare întrebarea :”de ce unii o văd atât bună cât şi adevărată , iar alţii nu ?” Unul dintre răspunsuri ne este dat în 2 Cor 4:4 – „a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia ,ca lumina Evangheliei gloriei Lui Cristos , care este chipul lui Dumnezeu să nu strălucească peste ei” Şi pe lângă aceasta, natura omenească însăşi este moartă faţă de realitatea spirituală: „ Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului Lui Dumnezeu ,căci pentru el sunt o nebunie;”(1Cor 2:14).
Dacă cineva va vedea Evanghelia ca fiind bună şi adevărată ,orbirea satanică şi moartea spirituală trebuie să fie învinse de puterea Lui Dumnezeu .De aceea Biblia ne spune că şi dacă Evanghelia este o nebunie pentru mulţi, „pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, Cristos este puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu.”(1 Cor 1:24)
Această „chemare” este actul de milă a Lui Dumnezeu de a îndepărta moartea firească şi orbirea satanică , în aşa fel încât să îl putem vedea pe Cristos ca fiind bun şi adevărat.Acest act de milă este chiar el un dar cumpărat cu sângele Lui Cristos – priveşte-L , şi roagă-te ca Dumnezeu să-ţi dea puterea să vezi şi să îmbrăţişezi Evanghelia Lui Cristos .

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
44.CA SA INLATURE OSTILITATILE DINTRE RASE  „Căci El însuşi este pacea noastră, care din doi a făcut unul şi a dărâmat zidul de la mijloc care-i despărţea,şi în carnea Lui a înlăturat vrăjmăşia dintre ei ,Legea poruncilor şi hotărârile ei ca să facă pe cei doi să fie în El Însuşi un singur om nou , făcând astfel pace;şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce,prin care a nimicit vrăjmăşia.”(Efeseni 2:14-16)

Suspiciuni, prejudecăţi,atitudini înjositoare dintre Evrei şi Neamuri (non –Evrei)în vremuri nou Testamentale erau pe atât de serioase ca ostilităţile naţionale,etnice şi rasiale din zilele noastre.Un exemplu de conflict este ceea ce s-a întâmplat în Antiohia între Chifa (sau Petru) şi Pavel, care ne relatează întâmplarea : „Dar când a venit Petru în Antiohia,l-am înfruntat pe faţă ,pentru că merita să fie învinuit.Căci , înainte să fi venit câţiva oameni la Iacov,el obişnuia să mănânce cu Neamurile;dar când au venit ei , el a început să dea înapoi şi să se separe de Neamuri ,de teama celor circumcişi.”(Galateni 2:11-12)
Petru trăise în libertatea Lui Isus Cristos, şi în ciuda faptului că era un creştin Evreu, el mânca împreună cu creştinii non –Evrei.Acolo, zidul de despărţire fusese înlăturat,şi ostilităţile erau învinse – aceasta voise Cristos să obţină prin moartea Sa . Dar apoi apar nişte Evrei foarte conservatori în Antiohia –şi Petru intră în panică – se teme de criticile lor,aşa că se retrage din părtăşia cu Neamurile.
Apostolul Pavel vede aceasta aşa că , ce era de făcut ? Să slujească în continuare statutului lor?Sau să păstreze pacea între conservatorii care erau în vizită şi creştinii ce erau mai liberi din Antiohia? Cheia comportamentului lui Pavel se găseşte în următoarele cuvinte : „…am văzut că nu umbla drept după adevărul Evangheliei…”(Galateni 2:14) Aceasta este o declaraţie crucială şi vedem că segregarea etnică şi rasială este o problemă ce are legătură cu Evanghelia. Frica şi retragerea lui Petru de la părtăşia cu Neamurile „nu umbla drept după adevărul Evangheliei” pentru că Cristos murise ca să dărâme acest zid de despărţire.-şi Petru umbla aici să îl reconstruiască.
Aşa că Pavel nu a slujit statutului său , şi nu a menţinut o pace care ar fi contrazis Evanghelia ci l-a înfruntat pe Petru în mod public:” …i-am spus lui Petru în faţa tuturor :dacă tu ,care eşti iudeu,trăieşti ca Neamurile,nu ca iudeii ,de ce obligi Neamurile să trăiască în felul iudeilor?”(Galateni 2:14) Cu alte cuvinte, retragerea lui Petru de la părtăşia sa cu neamurile comunica un mesaj ucigător:trebuie să devii ca Evreii ca să fii acceptat pe deplin- iar acesta era chiar lucrul pentru care Cristos a murit să fie înlăturat.
Cristos a murit pentru a crea un mod cu totul nou de reconciliere a Neamurilor- ritualul şi dansurile nu sunt baza părtăşiei în bucurie, ci Cristos este acea bază.El a împlinit Legea în mod corect şi toate aspectele ei care separau pe oameni au luat sfârşit în El – cu excepţiea uneia singure :Evanghelia Lui Isus Cristos . Este imposibil să construieşti o unitate durabilă între rase spunând că toate religiile pot să stea laolaltă fiind în mod egal valabile. Isus Cristos este Fiul Lui Dumnezeu şi a fost trimis în lume ca singurul care poate mântui păcătoşii şi care poate reconcilia rasele pentru totdeauna.
Dacă negăm acest lucru , subminăm chiar temelia speranţei eterne şi a unităţii veşnice dintre oameni.Prin moartea Lui pe cruce, s-a împlinit ceva cosmic şi nu mărginit, lipsit de orizonturi.Dumnezeu şi omul au fost împăcaţi , şi numai atunci când rasele descoperă şi se bucură de aceasta , atunci se vor iubi şi se vor bucura unii de alţii . Ca să învingă înstrăinarea noastră de Dumnezeu, Cristos învinge şi înstrăinarea dintre rase.

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
45.PENTRU A RASCUMPARA OAMENI DIN ORICE SEMINTIE,DE ORICE LIMBA,DIN ORICE POPOR SI DE ORICE NEAM „…Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile ,căci ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu,cu sângele Tău oameni din orice seminţie,de orice limbă ,din orice popor şi de orice neam.”
(Apocalipsa 5:9)

Această scenă este din rai –apostolului Pavel i-a fost dat un crâmpei din viitorul în Mâna Lui Dumnezeu: „Şi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce stătea pe tron, o carte scrisă pe dinăuntru şi pe dinafară, pecetluită cu şapte peceţi.” (Apocalipsa 5:1) Deschiderea sulului cărţii semnifică descoperirea istoriei lumii în viitor- Ioan plânge pentru că se pare că nu este nimeni care să deschidă sulul.Apoi una dintre fiinţele cereşti spune:”…Nu plânge! Iată că leul din seminţia lui Iuda,Rădăcina lui David,a biruit ca să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei.”(Apocalipsa 5:5) Aceasta face referinţă la Isus Cristos , Mesia- El a cucerit prin moarte şi înviere. Apoi Ioan Îl vede: „..am văzu un Miel stând ca şi înjunghiat,…”(Apocalipsa 5:6)
Apoi fiinţele cereşti din jurul tronului au căzut şi s-au închinat Lui Cristos , şi cântau o cântare nouă .În mod uimitor , cântarea anunţă că moartea Lui Cristos este ceea ce Îl face vrednic să deschidă sulul istoriei.Implicaţia este că , moartea Lui Cristos era necesară ca să împlinească scopurile la nivel mondial ale Lui Dumnezeu în istorie : „Şi ei cântau o cântare nouă ,zicând :Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile ,căci ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu,cu sângele Tău oameni din orice seminţie,de orice limbă ,din orice popor şi de orice neam.”
(Apocalipsa 5:9)
Cristos a murit ca să mântuiască o mare diversitate de oameni, pentru că păcatul nu respectă cultura , toţi oamenii au păcătuit. Fiecare rasă şi fiecare cultură are nevoie să fie împăcată cu Dumnezeu – după cum boala păcatului se manifestă la nivel global,tot aşa şi remediul. Isus vedea agonia crucii şi a vorbit cu curaj despre scopul Său : „Şi Eu, după ce voi fi înălţat de pe pământ , voi atrage la Mine pe toţi oamenii.”(Ioan 12:32 ) Pe când îşi plănuia moartea, El îmbrăţişa lumea..
Creştinismul a început în Est , dar de-a lungul secolelor s-a produs o direcţionare majoră către Vest – dar acum ,din ce în ce mai mult creştinismul nu este o religie Vestică .Bineînţeles că aceasta nu este o surpriză pentru Isus Cristos – în Vechiul Testament , impactul Său la nivel global a fost prezis: „Toate marginile pământului îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul : toate familiile popoarelor se vor închina înaintea Ta.”(Ps 22:27) „Să se bucure naţiunile şi să cânte de bucurie”
(Ps 67 :4) . Aşa că atunci când Isus a ajuns la sfârşitul lucrării Sale pe pământ , şi-a dezvăluit clar misiunea : „Şi le-a zis : Aşa a fost scris şi aşa trebuia să sufere Cristosul şi să învie a treia zi dintre cei morţi,şi să se predice în Numele Lui , pocăinţa şi iertarea păcatelor,către toate popoarele,începând din Ierusalim”(Luca 24:46-47)
Porunca Sa către ucenicii Lui a fost fără nici o îndoială: „ ..duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate naţiunile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt..”( Matei :28:19)
Isus Cristos nu este o zeitate tribală , nu aparţine unei culturi sau unui grup etnic .El este „Mielul lui Dumnezeu , care ridică păcatul Lumii” „ Pentru că nu este nici o deosebire între iudeu şi grec[ sau vreun alt grup] :căci toţi au acelaşi Domn care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă .Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit ”(Romani 10: 12-13) Cheamă-L acum şi alătură-te marii bande de răscumpăraţi din toată lumea .

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…                                                                                 46.CA SA-SI ADUNE OILE DIN TOATA LUMEA [Caiafa] „Dar lucrul acesta nu l-a zis de la el,ci, pentru că era mare preot în anul acela,a profeţit că Isus avea să moară pentru naţiune.Şi nu numai pentru naţiunea aceasta ,ci şi ca să adune într-un singur trup pe copii lui Dumnezeu risipiţi”(Ioan 11:51:52)
„Mai am şi alte oi ,care nu sunt din staulul acesta;şi pe acelea trebuie să le aduc .Ele vor asculta de glasul Meu şi va fi o singură turmă şi un singur Păstor” ( Ioan 10:16)

Fără a şti , un măgar poate vorbi pentru Dumnezeu (Numeri 22:28) şi aşa se poate întâmpla unui predicator sau preot. S-a întâmplat lui Caiafa ,care era mare preot în Israel ,în perioada când se sfătuiau să-L omoare pe Isus.Fără să intenţioneze , a spus conducătorilor lui Israel : „nici nu vă gândiţi că este în folosul nostru să moară un singur om pentru popor şi să nu piară toată naţiunea”(Ioan 11:50 )
Aceasta a avut un înţeles dublu, Caiafa vrând să spună :mai bine să fie omorât Isus decât naţiunea noastră să fie acuzată de trădare şi distrusă de către romani . Dar Dumnezeu a avut un alt sens pentru aceasta , aşa că Biblia spune: [despre Caiafa] „Dar lucrul acesta nu l-a zis de la el,ci, pentru că era mare preot în anul acela,a profeţit că Isus avea să moară pentru naţiune.Şi nu numai pentru naţiunea aceasta ,ci şi ca să adune într-un singur trup pe copii lui Dumnezeu risipiţi”(Ioan 11:51:52)
Isus a spus acelaşi lucru , folosind o metaforă diferită, adică în loc de „copii… risipiţi ” a zis „oi” în afara turmei lui Israel: „Mai am şi alte oi ,care nu sunt din staulul acesta;şi pe acelea trebuie să le aduc .Ele vor asculta de glasul Meu şi va fi o singură turmă şi un singur Păstor” ( Ioan 10:16)
Ambele feluri de a spune aceste lucruri sunt uimitoare – ne învaţă că peste tot în lume sunt oameni pe care Dumnezeu i-a ales ca să fie ajunşi de Isus Cristos şi mântuiţi, salvaţi- ei sunt copii Lui Dumnezeu „risipiţi” .Există oi „care nu sunt din staulul acesta ” Evreiesc. Aceasta înseamnă că Dumnezeu este foarte –am putea spune perseverent – să adune un popor pentru Fiul Său.Îşi cheamă poporul ca să meargă şi să facă ucenici, dar de asemenea,şi El merge înaintea lor.El are un neam ales , chiar mai înainte ca mesagerii Săi să ajungă acolo. Aşa că Isus vorbeşte despre convertiţi pe care Dumnezeu i-a făcut ai Lui iar apoi i-a adus la Cristos « Tot ce-mi dă Tatăl va veni la Mine ;şi pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară ;…… ai Tăi erau şi Tu Mi i-ai dat ; (Ioan 6 :37,17 :6)
Este un lucru înfricoşător faptul că Dumnezeu se uită jos peste toţi oamenii pământului şi îşi numeşte o turmă a Lui ,apoi trimite misionari în Numele Lui Cristos, iar apoi conduce pe cei aleşi ai Lui către sunetul Evangheliei, iar apoi îi mântuieşte.Şi pentru ei nu există un alt mod de a fi mântuiţi – aşa vedem cum misiunea este esenţială « ..şi oile aud glasul Lui ;şi el îşi cheamă oile pe nume şi le scoate afară.Şi după ce şi-a scos toate oile ,merge înaintea lor;şi oile merg după el , pentru că îi cunosc glasul.”( Ioan10:3-4).
Isus a suferit şi a murit pentru ca oile Sale să poată să-I audă vocea şi să trăiască.- aceasta a spus Caiafa , fără să ştie: „Isus va muri…. Nu doar pentru naţiune, dar de asemena ca să adune laolaltă toţi copii Lui Dumnezeu care sunt risipiţi” . Domnul Isus şi-a dat viaţa ca să-şi adune oile , prin sângele Lui a cumpărat mila care face vocea Sa de neconfundat pentru ai Săi.
Roagă-te ca Dumnezeu să aplice mila Sa pentru tine , iar ca tu să-L auzi , şi să trăieşti….

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
47.CA SA NE SALVEZE DE JUDECATA FINALA „tot aşa Cristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora ,Se va arăta a doua oară , celor ce-L aşteaptă , nu în vederea păcatului,ci pentru mântuire.”(Evrei 9:28)

Ideea creştină a salvării este legată de trecut, prezent şi viitor.Biblia spune: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă.”(Efeseni 2:8) .Spune că Evanghelia este puterea Lui Dumnezeu „pentru noi care suntem mântuiţi” (1 Cor 1:18), şi mai spune „căci acum mântuirea este mai aproape de noi deât atunci când am crezut”(Romani 13:11) – Am fost mântuiţi,suntem mântuiţi , vom fi mântuiţi .
Cu fiecare etapă, suntem mântuiţi prin moartea Lui Cristos – în trecut , odată pentru totdeauna, păcatele noastre au fost plătite de către Cristos Însuşi-am fost justificaţi doar prin credinţă.
În prezent, moartea Lui Cristos asigură lucrarea prin puterea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu care ne mântuieşte în mod progresiv de dominaţia şi contaminarea cu păcat .
Iar în viitor , va fi sângele Lui Cristos , vărsat pe cruce , sânge care ne protejează de mânia Lui Dumnezeu şi care ne aduce la perfecţiune şi bucurie.
Va veni o judecată , una adevărată, şi Biblia o descrie ca „ ..o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi”(Evrei 10:27) şi ne cheamă să „ ne arătăm mulţumitori şi să aducem lui Dumnezeu o slujire plăcută ,cu evlavie şi cu frică ;fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor.”(Evrei 12:28-29)
Chiar Isus i-a avertizat pe cei din zilele Sale că „fugiţi de mânia viitoare?”(Matei 3:7) pentru că „la descoperirea Domnului Isus din cer,cu îngerii puterii Lui ,într-o flacără de foc răzbunându-Se pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeuşi pe cei care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos.Aceştia vor fi pedepsiţi cu o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la gloria puterii Lui”(2 Tes 1:7-9)
Unele dintre imaginile acestei mânii de pe urmă a lui Dumnezeu , aproape că sunt prea teribile ca să medităm la ele.În mod ironic, Ioan, „apostolul dragostei” este cel care ne dă cele mai grafice secvenţe ale iadului . Acel care îl respinge pe Cristos şi va fi credincios altcuiva „va bea şi el din vinul mâniei Lui Dumnezeu ,turnat neamestecat în paharul mâniei Lui .Şi va fi chinuit în foc şi pucioasă , înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.Şi fumul chinului lor se înalţă în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea nu au odihnă” (Apocalipsa 14:10)
Dacă nu vom simţi puţin din spaima mâniei viitoare a Lui Dumnezeu, probabil că nu vom gusta savoarea pe care o avea prima biserică privitor la lucrarea de mântuire a Lui Cristos din vitor”şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său , pe care L-a înviat dintre cei morţi, pe Isus , care ne scapă de mânia viitoare.”(1 Tes 1:10) . Isus Cristos , doar El Însuşi ne poate salva de mânia ce va veni- fără El vom fi mistuiţi pentru veşnicie .
Dar atunci când în final ne va mântui , aceasta va fi în temeiul sângelui Său:„tot aşa Cristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora ,Se va arăta a doua oară , celor ce-L aşteaptă , nu în vederea păcatului,ci pentru mântuire.”(Evrei 9:28) Problema păcatului a fost rezolvată odată pentru totdeauna- nu mai e nevoie de nici un sacrificiu nou iar scutul nostru în faţa mâniei viitoare este pe atât de sigur cât suferinţele Lui Cristos în locul nostru.
În consecinţă ,de dragul crucii , fii plin de bucuria harului viitor !

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
48.PENTRU A CASTIGA BUCURIA LUI SI A NOASTRA „…pentru bucuria care-I era pusă înainte ,a suferit crucea ,a dispreţuit ruşinea şi stă la dreapta tronului lui Dumnezeu” (Evrei 12:2)

Drumul care duce spre bucurie este unul greu – este greu pentru noi şi a fost greu şi pentru Isus . Pe El l-a costat viaţa, şi s-ar putea să ne coste şi pe noi : „…pentru bucuria care-I era pusă înainte ,a suferit crucea” – mai întâi agonia crucii, apoi copleşit de bucuria cerului , şi nu era altă cale.
Bucuria care-I era pusă înainte se desfăşura pe mai multe planuri – era bucuria reunirii cu Tatăl Său: „înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse ,şi desfătări veşnice la dreapta Ta.” De asemenea a fost bucuria triumfului asupra păcatului -„a făcut prin El Însuşi curăţarea păcatelor noastre şi a stat la dreapta Măririi în locurile preaînalte”(Evrei 1:3) . A fost bucuria restaurării drepturilor Sale Dumnezeieşti: „şi stă la dreapta tronului lui Dumnezeu” (Evrei 12:2) , bucuria de a fi înconjurat cu laude de către toţi cei pentru care a murit: „…în cer va fi mai multă bucurie pentru un singur păcătos care se pocăieşte decât …” (Luca 15:7)– să nu mai vorbim despre milioane.
Şi cum rămâne cu noi – El a intrat în bucurie şi pe noi ne-a lăsat în suferinţă. ? Nicidecum. Chiar înainte să moară , a făcut legătura dintre bucuria Sa şi a noastră, a spus: „V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuria voastră să fie deplină”(Ioan 15:11) . El a ştiut care va fi bucuria Lui şi a spus „pentru ca bucuria Mea să rămână în voi”, şi noi care ne-am pus încrederea în El ne vom bucura cu aceeaşi bucurie a Lui Isus , pe care noi , ca şi creaturi limitate o putem experimenta.
Ei bine , drumul va fi greu – Isus ne-a avertizat „În lume veţi avea necazuri”(Ioan 16:33) „Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul Său……Dacă pe stăpânul casei l-au numit Beelzebul, cu cât mai mult îi vor numi aşa pe cei din casa Lui”(Matei 10:24,25) „…şi vor omorâ pe unii dintre voi şi veţi fi urâţi din cauza Numelui Meu”(Luca 21:16-17) Aceasta este cărarea pe care a umblat-o Isus , şi aceasta este calea către bucurie – bucuria Sa triumfând în noi , şi bucuria noastră deplină.
În acelaşi fel în care speranţa bucuriei l-a făcut pe Isus să îndure crucea ,speranţa noastră de bucurie ne dă putere să suferim cu El . Chiar isus ne-a pregătit pentru exact acest lucruatunci când a spus: „Binecuvântaţi sunteţi voi când din cauza mea ,oamenii vă vor batjocori şi vă vor persecuta şi vor spune tot felul de vorbe rele şi neadevărate împotriva voastră.Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă ,pentru că răsplata voastră este mare în ceruri.”…(Matei 5:11-12) Răsplata noastră va fi să ne bucurăm de Dumnezeu cu aceeaşi bucurie pe care Fiul o are în Tatăl.
Dacă Isus nu ar fi murit de bună voie nici El şi nici noi nu am fi putut experimenta bucuria veşnică – am fi fost răzvrătiţi , am fi murit în păcatele noastre. Bucuria, atât a Lui cât şi a noastră au fost obţinute la cruce, iar acum îl urmăm pe cărarea dragostei.Şi recunoaştem că „ suferinţele din vremea de acum, nu sunt vrednice să fie comparatre cu gloria care va vi descoperită faţă de noi ”(Romani 8:18) Acum noi purtăm ruşinea împreună cu El, dar atunci, vom avea o bucurie necurmată, fără întrerupere.Orice risc cerut de dragoste – îl vom purta – şi nu având un curaj eroic, dar în puterea speranţei că „seara vine plânsul , iar dimineaţa vine bucuria”(Psalmul 30:5)

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
49.PENTRU CA EL SA FIE INCORONAT CU GLORIE SI CINSTE „Dar îl vedem pe Isus, care a fost făcut pentru puţină vreme mai prejos decât îngerii ,încununat cu glorie ţi onoare , din cauza morţii pe care a suferit-o”(Evrei 2:9)
„Şi la înfăţişare fiind găsit ca un om,S-a umilit şi S-a făcut ascultător până la moarte,şi încă moarte de cruce.De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat şi I-a dat un Nume care estre mai presus de orice nume”
(Filipeni 2.8-9)
„Ei ziceau cu glas tare : Vrednic este Mielul ,care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăţia,înţelepciunea,tăria,cinstea , gloria şi lauda!” (Apocalipsa 5:12)

În noaptea dinainte să moară , ştiind ce urma să vină , Isus s-a rugat: „Şi acum Tată, glorifică-mă la Tine Însuţi , cu gloria pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea”(Ioan 17:5) Şi aşa s-a întâmplat că a fost „încununat cu glorie ţi onoare , din cauza morţii pe care a suferit-o”(Evrei 2:9) – gloria Sa a fost recompensa suferinţelor Sale . „S-a făcut ascultător până la moarte… De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat şi I-a dat un Nume care estre mai presus de orice nume”(Filipeni 2.8-9) Mai exact pentru că a fost jertfit Mielul este Vrednic să primească „cinstea , gloria şi lauda!”(Apocalipsa 5:12) Patimile Lui Isus Cristos nu au fost pur şi simplu precedente încoronării, ele au fost preţul acesteia iar coroana a fost premiul , şi a murit pentru el.
Mulţi oameni se poticnesc la acest punct spunând: „cum poate să fie aşa ceva numit act de iubire? Cum poate fi Isus motivat să ne dea bucurie dacă este motivat de gloria Lui ? De când este îngâmfarea o virtute? Bineînţeles că aceasta este o întrebare foarte bună şi are un răspuns biblic minunat.
Răspunsul este găsit în faptul că învăţăm cât de mare este dragostea cu adevărat. Mulţi dintre noi am crescut gândind că a fi iubit înseamnă a fi scos în evidenţă şi toată lumea noastră se bazează pe această presupunere-dacă te iubesc , am să te evidentiez; am să te fac să te simţi bine, de parcă o faţetă a eului este secretul bucuriei.
Dar o ştim bine că nu e aşa, chiar şi înainte să mergem la Biblie după un răspuns,ştim că nu este aşa.Cele mai fericite momente ale noastre nu au fost cele auto-saturate de eul nostru, ci mai degrabă atunci când ne-am pus pe locul doi. Spre exemplu a fost atunci când am stat lângă Marele Canion sau la piciorul vreunui munte măreţ cum ar fi Kilimanjaro, sau când am văzut un peisaj uimitor de apus peste deşertul Sahara şi pentru clipe trecătoare am simţit bucuria uimitor de limpede.şi plăpândă.. Paradisul nu va fi o sală a oglinzilor ,ci o afişare a maiestuozităţii, şi nu a noastră.
Dacă aceasta este adevărat şi dacă Cristos este cea mai maiestuoasă realitate din univers, atunci ce trebuie să fie iubirea Sa pentru noi? Cu siguranţă nu evidenţierea noastră, pentru că aceasta nu ne-ar împlini sufletele, pentru că am fost făcuţi pentru ceva cu mult mai măreţ. Dacă trebuie să fim fericiţi pe atât pe cât putem fi , trebuie să vedem şi să savurăm cea mai glorioasă persoană dintre toate – Însuşi Isus Cristos . Aceasta înseamnă că pentru a ne iubi, Isus trebuie să caute plinătatea gloriei Sale şi să ne-o dea nouă , pentru bucuria noastră- pentru aceasta s-a rugat în noaptea dinainte să moară”Tată , vreau ca acolo unde sunt Eu , să fie împreună cu Mine şi acei pe care Mi i-ai dat Tu ,ca ei să vadă gloria Mea pe care mi-ai dat-o Tu”(Ioan 17:24)
Aceea a fost dragoste „Le voi arăta gloria Mea” – atunci când Isus a murit pentru a-şi recâştiga plinătatea gloriei Sale, a murit pentru bucuria noastră .Dragostea este munca – ce indiferent de costuri – ajută oamenii să fie cuceriţi de ceea ce îi va împlini mai mult, mai exact Isus Cristos.
Aşa ne iubeşte Isus.

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
50.PENTRU A ARATA CA CEL MAI MARE RAU ESTE INGADUIT DE DUMNEZEU PENTRU BINE „În adevăr, împotriva Robului Tău cel Sfânt , Isus , pe care L-ai uns Tu , s-au strâns împreună Irod şi Pontius Pilat cu Neamurile şi cu popoarele Lui Israel,ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta şi sfatul Tău.”(Fapte 4:27,28)
Cel mai profund lucru pe care îl putem spune despre suferinţă şi rău este că , în Isus Cristos Dumnezeu le-a pătruns şi le-a transformat în bine . Originea răului este învăluită în mister- Biblia nu ne duce pe atât de departe pe cât s-ar putea să vrem să mergem.Mai degrabă ne spune „ Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru” (Deuteronom 29 ;29)
În inima Bibliei nu găsim o explicaţie de unde a venit răul ci mai degrabă o demonstraţie despre cum Dumnezeu îl pătrunde şi îl transformă în opusul lui – neprihănire şi bucurie eternă . Există „indicatoare” asemănătoare în Scripturi către Mesia de exemplu. Iosif, fiul lui Iacov , afost vândut ca sclav în Egipt şi se părea că a fost abandonat timp de şaptesprezece ani. Dar Dumnezeu a fost cu el în tot acest rău , şi l-a făcut conducător în Egipt în aşa fel încât într-o foamete mare a salvat pe chiar aceia care l-au vândut. Povestea este rezumată în câteva cuvinte adresate de Iosif fraţilor săi: „ Voi negreşit v-aţi gândit să-mi faceţi rău , dar Dumnezeu a schimbat răul în bine , ca să împlinească ceea ce se vede azi , ca să scape viaţa unuipopor în număr mare”(Geneza 50:20) O umbră a Lui Isus Cristos ,putem spune, vândut ca să poată salva .
Sau haideţi să privim linia genealogică a Lui Cristos . la un moment dat , Dumnezeu era Singurul Rege în Israel. Dar oamenii s-au răzvrătit şi au vrut un rege uman „Nu, ci să fie un rege peste noi”(1 Samuel 8:19) Mai târziu ei mărturisesc : „ căci la toate păcatele noastre am mai adăugat şi pe acela de a cere un rege pentru noi”(1 Samuel 12:19) Dar Dumnezeu era şi acolo – din spiţa acestor regi , L-a adus pe Cristos în lume. Salvatorul fără de păcat a avut strămoşi păcătoşi ca să vină să salveze păcătoşii.
Dar cel mai uimitor lucru este că răul şi suferinţa au fost drumul stabilit de Cristos pentru victoria sa – asupra răului şi a suferinţei. Fiecare acţiune perfidă şi brutalitate împotriva lui Isus a fost păcătoasă şi rea – dar Dumnezeu a fost şi acolo . Biblia ne spune „pe Acesta, dat în mâinile voastre după planul hotărât şi după preştiinţa lui Dumnezeu”(Fapte 2:23)
Biciul de pe spatele Lui , spinii de pe cap , scuipat pe obraz, vânătăile de pe faţă , cuiele din mâini, suliţa din coastă, batjocurile conducătorilor, trădarea prietenului său, abandonat de ucenici – toate acestea au fost rezultatul păcatului şi toate desemnate de Dumnezeu pentru a distruge puterea păcatului : „împreună Irod şi Pontius Pilat cu Neamurile şi cu popoarele Lui Israel,ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta şi sfatul Tău.”(Fapte 4:27,28)
Nu este mai mare păcat decât să urăşti şi să omori pe Fiul Lui Dumnezeu Nu este mai mare păcat decât să urăşti şi să omori pe Fiul Lui Dumnezeu . Şi nu a fost o mai mare suferinţă şi nici o nevinovăţie mai mare decât ale lui Cristos- cu toate acestea, Dumnezeu a fost şi acolo. „Domnul a găsit cu cale să-L zdrobeasă ”(Isaia 53:10) Scopul Său , mergând prin rău şi prin suferinţă , a fost să distrugă răul – şi suferinţa :”prin rănile Lui Suntem vindecaţi”(Isaia 53:5)
Şi oare nu sunt atunci suferinţele lui Isus Cristos desemnate de Dumnezeu ca să arate lumii că nu este păcat şi nici un rău mai mare ca Dumnezeu? Şi că în Cristos , oare nu poate să facă din ele neprihănire veşnică şi bucurie?
Chiar suferinţele pe care le –am cauzat noi , au devenit speranţa mântuirii noastre. „Tată , iartă-i, căci nu ştiu ce fac!”(Luca 23:34)

• RUGĂCIUNE

Tată din ceruri , în Numele Lui Isus Cristos, cer ca fiecărui cititor al acestei cărţi să-i confirmi ceea ce este adevărat şi să anulezi din mintea lui ceea ce ar putea fi fals.Mă rog ca nici unul să nu se poticneacă de Cristos şi să nu fie ofensaţi de Dumnezeirea Lui , sau de suferinţele Sale nemaiîntâlnite sau de scopurile acestora. . Pentru mulţi , acestea sunt lucruri noi , şi fie ca ei să le studieze cu răbdare, şi mă rog ca Tu să dai înţelegere şi viziune.
Mă rog ca ceaţa indiferenţei faţă de lucrurile veşnice să fie ridicată , şi ca realitatea cerurilor şi a iadului să devină clare . Mă rog ca centralitatea Lui Cristos în istorie să devină clară , şi ca suferinţele Sale să fie văzute ca cel mai important eveniment care s-a întâmplat vreodată..Dă-ne voie să umblăm pe piscurile veşniciei , acolo unde vântul bate cu un adevăr de cristal .
Şi mă rog ca atenţia noastră să nu fie distrasă de la supremaţia scopurilor tale Divine din suferinţele Lui Cristos.Nu ne îngădui să fim frământaţi de întrebarea cine sunt cei care l-au omorât pe Fiul Tău – cu toţii am fost implicaţi , din cauza păcatului nostru- şi aceasta nu este problema principală.
Planul Tău şi acţiunea Ta sunt , Doamne- deschide-ne ochii să vedem că Tu Însuţi , şi nimeni altul nu a plănuit suferinţele lui Cristos.Şi din această perspectivă înfricoşătoare , dă-ne voie să ne uităm peste panorama nesfârşită a milei Tale din care vin scopurile pline de speranţă ale suferinţelor Lui Cristos.
Ce scop măreţ ne-ai descoperit :Isus Cristos a venit în lume ca să-i salveze pe cei păcătoşi(1 Tim 1:15)- şi nu în principal prin învăţătura Sa , ci prin moartea Lui:” Cristos a murit pentru păcatele noastre”(1 Cor 15:3) . Oare există un mesaj mai minunat decât acesta pentru oameni ca noi , care ştim că nu ne ridicăm la măsura conştiinţei noastre şi cu atât mai mult la cererile Sfinţeniei Tale?
Şi tu atunci ,Tată Milos dă voie tuturor celor care citesc această carte să-şi vadă nevoia şi împlinirea acesteia în mod perfect în Cristos, şi să creadă. Mă rog în baza promisiuni Fiului Tău: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea , că a dat pe Singurul Său Fiu născut , pentru ca oricine crede în El , să nu piară , ci să aibă viaţă veşnică”(Ioan 3:16)
În Numele milei Lui Isus mă rog , Amin.   (de JOHN PIPER)

~sprelumina~

(dutu)

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s