“CĂUTAŢI PE DOMNUL”

 “CĂUTAŢI PE DOMNUL”   By David (duţu) Miclea

*Cuvîntul de aur: Cautati pe Domnul, si veti trai! , (Amos.5:6)

CÎND SĂ-L CAUT PE DOMNUL ?

Isaia.55,6 „Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemați-L, câtă vreme este aproape”

1.Dar,cine este Domnul ca să-L caut?
Gen.1,1 „…Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.”
Gen.15,1 „…Eu sunt scutul tău, și răsplata ta cea foarte mare.”
Gen.17,1 : Gen.35,11 „…Eu sunt Dumnezeul Cel atotputernic.”

Ex.3,14 „…Eu sunt Cel ce sunt”

Levetic și Numeri și în toate Cărțile Vech. Test. întâlnim un Dumnezeu atotputernic, atotștiutor, omniprezent și infinit de sfânt și înfricoșător, Care iubește oamenii și Care pedepsește și mustră pe acei pe care-i iubește, și Care pedepsește păcatul și neascultarea în timp ce binecuvântează ascultarea și iartă pe cei care se căiesc de păcatele lor.

Deut.32,39 „Să știți dar că Eu sunt Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de Mine; Eu dau viață și Eu omor, Eu rănesc și Eu tămăduiesc, și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea.”

Iată cum Se mai prezintă Domnul în Isaia:
-Is.41,14 „…,Eu, Domnul, cel dintâi și Acelaș până în cele din urmă veacuri.”
-Is.42,8 „Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu…”
-Is.43,11 „Eu, Eu sunt Domnul, și afară de Mine nu este nici un Mântuitor!”
-Is.45,5 „Eu sunt Domnul, și nu mai este altul, afară de Mine…”
-Is.63,1 „Eu sunt Cel care am făgăduit mântuirea, și am putere să izbăvesc!”

2. De ce să-L caut pe Domnul? (ce câștig, ce pierd, ce foloase trag, ce se întâmplă dacă nu-L caut…?

Domnul este mântuirea și izbăvirea noastră:
Domnul este „Pâinea vieții” –Ioan 6,35: 41,51
Domnul este „Lumina lumii –Ioan 8,12: 9,5
Domnul este „Păstorul cel bun” –Ioan 10,11;14
El este „învierea și viața” –Ioan 11,25
El este „Calea, și Adevărul, și viața”-Ioan 14,6
El este „Alfa și Omega, începutul și sfârșitul”- Apoc.1,8 Și „Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel atotputernic.”

Domnul cheamă la mântuire și izbăvire
Mat.11,28 „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă.”
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” –Ioan 3,16

Domnul este Judecătorul:
El este Cel ce „judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire” –Ps.9,8
„El strigă spre ceruri sus, și spre pământ, ca să judece pe poporul Său…căci Domnul este Cel ce judecă.”-Ps.50,4-6 (vezi și Evr.10,30)

„Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentrucă a
rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morți…” Fap.Ap.17,30-31 -„a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate”

„…Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.”-Rom.2,16
El, „are să judece vii și morții”-2Tim.4,1
El, va judeca „după faptele lor” pe toți oamenii din toate timpurile trecute și viitoare și va arunca „în iazul de foc„ care este „moartea veșnică” „Moartea și Locuința morților” ca și pe „oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții”-Apoc.20,11-15

3.Cum să-L caut pe Dumnezeu

Am intrat într-un „nou segment din Anul de îndurare al Domnului”. Poate că este ultimul, sau poate Domnul Se va mai îndura dar oricare-ți va fi căutarea nu ai nici o garanție că vei găsi ceea ce cauți.
Însă cine caută pe Domnul are garanția că Îl va găsi!
„Mă veți căuta, și mă veți găsi, dacă Mă veți căuta cu toată inima”-Ier.29,13 („cu toată inima spre cer” : Așadar, cu toată inima spre Domnul!

Prov.8,17 „Eu iubesc pe cei Mă iubesc, și cei ce Mă caută cu tot dinadinsul Mă găsesc.”
Și Domnul nu părăsește pe cei care-L caută! Ps.9,10
Cum altfel să-L cauți pe Dumnezeu dacă nu „din toată inima și din tot sufletul tău”? (Deut.4,29: Ier.29,13) și cum altfel dacă nu cu „tot dinadinsul”? (Prov.8,17)
Cei care Îl caută pe Domnul, El, le dă: „…o inmă ca să înțeleagă că Eu sunt Domnul…” o viață nouă și o identitate nouă. -Ier24,7 le dă „viață veșnică” –Ioan3,16

4.Când să-L caut pe Domnul?
–Ecl.3,1 „Toate lucrurile își au vremea lor, și fiecare lucru de supt ceruri își are vremea lui.” (vezi C.12,1-7) în consecință: Evr.3,15 „câtă vreme se zice. „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii.”
„Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face….să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie„ –Evr.4,13-16

Cautati pe Domnul, si veti trai! , (Amos.5:6)

~sprelumină~

(duţu)

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s