DESPRE CASATORIE (10)

DESPRE CASATORIE (10)


Influenţa spirituală în cămin

Noi ne putem bucura de mântuirea lui Dumnezeu în familiile noastre; în vederea acestui lucru, trebuie să credem, să trăim, şi să avem o credinţă de nezdruncinat în Dumnezeu. Restricţiile pe care ni le impune Cuvântul lui Dumnezeu sunt în favoarea noastră. Sunt pentru fericirea familiilor noastre şi a tuturor celor din jurul nostru. Ne rafinează gustul, ne sfinţeşte judecata şi aduce pace minţii, iar în cele din urmă viaţa veşnică. Îngerii slujitori vor zăbovi în casele noastre şi cu bucurie vor duce la ceruri vestea cea bună a progresului nostru în ceea ce priveşte viaţa spirituală, iar îngerul raportor va da un raport bun, fericit.

Spiritul lui Hristos va rămâne în cămin. Dacă bărbaţii şi femeile îşi vor deschide inimile influenţelor cereşti ale adevărului şi dragostei, aceste principii vor fi ca nişte izvoare de apă în pustie, înviorându-i pe toţi şi dând vigoare acolo unde acum nu este decât uscăciune şi lipsă.

1
Neglijarea religiei în cămin, neglijarea educaţiei copiilor noştri displace foarte mult lui Dumnzeu. Dacă unul din copiii voştri s-ar afla în râu, luptându-se cu valurile şi în pericol iminent de a se îneca, ce agitaţie s-ar face ! Ce eforturi ar fi depuse, câte rugăciuni s-ar înălţa, ce entuziasm s-ar da pe faţă pentru a fi salvată viaţa omenească! Dar iată, copiii voştri, sunt fără Hristos, iar sufletele lor nu vor fi mântuite. Poate ei sunt nepoliticoşi şi lipsiţi de amabilitate, o ocară pentru numele de adventist. Ei sunt fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume, iar voi sunteţi nepăsători şi indiferenţi faţă de acest lucru.
Satana face tot ce-i stă în putinţă pentru a-i îndepărta pe oameni de Dumnezeu; şi el are succes atunci când viaţa religioasă este înecată de grijile afacerilor, când le poate absorbi mintea cu afaceri ca să nu aibă timp să citească Biblia, să se roage în cămăruţă şi să aducă jertfa de mulţumire pe altarul de dimineaţă şi de seară. Cât de puţini îşi dau seama de înşelăciunile arhiamăgitorului! Cât de mulţi nu-i cunosc planurile!

2

Închinarea de dimineaţă şi de seară
Taţi şi mame, în fiecare dimineaţă, adunaţi-vă copiii în jurul vostru şi înălţaţi-vă inima în cereri umile către Dumnezeu pentru ajutor. Cei dragi ai voştri sunt expuşi ispitei. Supărările de zi cu zi asaltează calea tinerilor şi a bătrânilor. Cei care vor să aibă o viaţă liniştită, iubitoare şi voioasă, trebuie să se roage. Doar primind ajutor continuu de la Dumnezeu vom putea avea biruinţă împotriva eului.
Dacă a fost vreodată un timp când fiecare casă ar trebui să fie o casă de rugăciune, atunci acel timp este acum. Necredincioşia şi scepticismul predomină. Nedreptatea abundă. Întinarea mânjeşte sufletul şi răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu izbucneşte în viaţă. Înrobite de păcat, puterile morale sunt sub tirania lui Satana. Sufletul devine ţinta ispitirilor lui; iar dacă nu se întinde o mână puternică în ajutorul lui, omul este condus acolo unde vrea arhirebelul.

Şi totuşi, în acest timp de primejdii înfricoşătoare, unii din cei care pretind a fi creştini nu au momente de închinare în familie. Ei nu-L onorează pe Dumnzeu în cămin; ei nu-şi învaţă copiii să Îl iubească şi să se teamă de El. Mulţi s-au despărţit într-o aşa măsură de El, încât se simt condamnaţi atunci când ar vrea să se apropie de El. Ei nu se pot „apropia cu încredere de tronul harului” şi „să ridice spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli”. (Evrei 4,16; 1 Timotei 2,8). Ei nu au o legătură vie cu Dumnezeu. Au o evlavie lipsită de putere.

Ideea că rugăciunea nu este esenţială este una din cele mai mari amăgiri ale lui Satana pentru ruinarea sufletelor. Rugăciunea este comuniune cu Dumnezeu, izvorul înţelepciunii, sursa puterii, a păcii şi a fericirii. Domnul Isus S-a rugat Tatălui „cu strigăte mari şi lacrimi”. Pavel îi îndeamnă pe credincioşi „să se roage fără încetare” , înălţând cereri fierbinţi, cu mulţumiri, făcându-le cunoscute cererile lui Dumnezeu. „Rugaţi-vă unii pentru alţii”, spune Iacov. „Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” (Evrei 5,7; 1 Tesaloniceni 5,17; Iacov 5,16).

Părinţii trebuie să facă, prin rugăciune sinceră, un gard împrejurul copiilor lor. Ei trebuie să se roage cu credinţă deplină ca Dumnezeu să fie împreună cu ei şi ca îngerii cei sfinţi să-i păzească pe ei şi pe copiii lor de puterea cea crudă a lui Satana.
În fiecare familie trebuie să existe un timp anume pentru închinarea de dimineaţă şi de seară. Cât de potrivit este ca părinţii să-şi adune copiii în jurul lor înainte de masa de diminaţă, pentru a-I mulţumi Tatălui ceresc pentru protecţia Sa în timpul nopţii şi de a-I cere ajutor, călăuzire şi grijă în timpul zilei! Cât de potrivit este, de asemenea, ca atunci când vine seara, părinţii şi copiii să se adune încă o dată înaintea Lui şi să-I mulţumească pentru binecuvântările din ziua care a trecut!

Consacraţi-vă în fiecare dimineaţă pe voi şi copiii voştri lui Dumnezeu pentru ziua respectivă. Nu vă faceţi planuri pentru luni de zile sau ani înainte; acestea nu vă aparţin. O zi scurtă, aceasta vă este dată. Ca şi când ar fi ultima pe pământ, lucraţi în orele acesteia pentru Domnul. Prezentaţi-vă planurile înaintea lui Dumnezeu spre a fi aduse la îndeplinire sau pentru a renunţa la ele, iar providenţa Lui vă va arăta acest lucru. Acceptaţi planurile Lui şi nu pe ale voastre, chiar dacă acceptarea lor necesită abandonarea unor proiecte îndrăgite. În acest fel, viaţa va fi tot mai mult modelată după Exemplul divin; şi „pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus”. (Filipeni 4,7).

Tatăl sau, în absenţa lui, mama trebuie să conducă momentul de închinare, alegând un pasaj din Scriptură, care este intersant şi uşor de înţeles. Momentul acesta trebuie să fie scurt. Când se citeşte un capitol lung şi când se face o rugăciune lungă, momentul închinării devine plictisitor, iar când se încheie, se manifestă un simţământ de uşurare. Dumnezeu este dezonorat atunci când momentele de închinare sunt seci şi plictisitoare, enervante, când sunt atât de monotone şi lipsite de interes, încât copiii sunt înspăimântaţi de ele.

Taţi şi mame, faceţi ca momentele de închinare să fie foarte interesante. Nu există motive care să împiedice ca acest moment să nu fie cel mai plăcut şi cel mai de dorit din cursul zilei. Cu puţină pregătire, îl veţi face interesant şi de folos. Din când în când, variaţi-l. Se pot pune întrebări în legătură cu pasajul biblic citit şi se pot face aplicaţii practice. Se poate cânta un imn de laudă. Rugăciunea înălţată trebuie să fie scurtă şi la subiect. În cuvinte simple şi serioase, cel care înalţă rugăciunea să-L laude pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui şi să-I ceară ajutor. În funcţie de împrejurări, implicaţi şi pe copii la citirea pasajului biblic şi în rugăciune.

Numai veşnicia va scoate la iveală utilitatea acestor momente de închinare.

Sursa =Daniel Notar
VA URMA…

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s