DESPRE CASATORIE (11)

DESPRE CASATORIE (11)


Finanţele în cămin

Domnul doreşte ca poporul său să fie cu luare aminte şi să poarte de grijă. El doreşte să fim economi şi să nu irosim nimic.
Ar trebui să învăţaţi când să economisiţi şi când să cheltuiţi. Noi nu putem să fim urmaşii lui Hristos, dacă nu ne lepădăm de noi înşine şi nu ne luăm crucea. Trebuie să ne achităm datoriile pe care le avem; să completăm golurile, să legăm capetele răsfirate şi să ştim exact ceea ce este al nostru. Trebuie socotite toate cheltuielile mărunte, folosite pentru mulţumirea de sine. Trebuie notat ceea ce se cheltuieşte doar pentru satisfacerea gustului şi pentru satisfacerea unui apetit pervertit, senzual. Banii folosiţi pentru delicatese inutile ar trebui folosiţi pentru a spori confortul casei şi a procura obiecte utile, care înlesnesc munca în gopodărie. Nu trebuie să fiţi zgârciţi, trebuie să fiţi cinstiţi cu voi înşivă. Zgârcenia constituie un abuz faţă de generozitatea lui Dumnezeu. Risipa, sau destrăbălarea este de asemenea un abuz. Cheltuielile mici, pe care le socotiţi nevrednice a le lua în seamă, se vor dovedi considerabile în cele din urmă.

Când sunteţi ispitiţi să cheltuiţi bani pe podoabe, ar trebui să vă aduceţi aminte de tăgăduirea de sine şi sacrificiul de sine, pe care le-a îndurat Mântuitorul pentru salvarea neamului omenesc decăzut. Copiii noştri trebuie învăţaţi să pună în practică tăgăduirea de sine şi stăpânirea de sine. Motivul pentru care atât de mulţi pastori consideră că au greutăţi financiare este că nu îşi ţin în frâu gusturile, poftele şi înclinaţiile. Motivul pentru care atât de mulţi bărbaţi devin faliţi şi ajung să-şi însuşească în mod necinstit diferite lucruri este datorită faptului că ei caută să mulţumească gusturile extravagante ale soţiilor şi copiilor lor. Cât de atenţi ar trebui să fie taţii şi mamele ca să-şi înveţe copiii, prin cuvânt şi exemplu personal, să fie economi.

Nu este cel mai bine să pretindem că suntem bogaţi ori mai presus de ceea ce suntem – urmaşii umili ai blândului şi smeritului Mântuitor. Nu trebuie să fim tulburaţi dacă vecinii noştri îşi clădesc şi mobilează casele într-un mod în care noi nu ne putem permite. Cum priveşte oare Domnul Isus la atenţia pe care o acordăm în mod egoist îngăduirii poftei, spre a plăcea musafirilor noştri sau mulţumirii propriilor noastre înclinaţii? O capcană atât pentru noi, cât şi pentru copiii noştri, care sunt în răspunderea noastră, este aceea să ne facem o ţintă din etalare.

1
Nimic din ceea ce poate fi folosit nu trebuie aruncat. Este nevoie de înţelepciune, plănuire şi grijă continuă. Mi-a fost arătat că neputinţa de a face economii în lucrurile mici constituie motivul pentru care atât de multe familii sunt în lipsă.

2
„Nu datoraţi nimănui nimic”
Multe familii sunt sărace, pentru că ele cheltuie banii de îndată ce îi primesc.
Sustragerea şi folosirea banilor, indiferent în ce scop, înainte de a-i câştiga, constituie o cursă.

3
Lumea are dreptul de a aştepta integritate strictă din partea acelora care susţin că sunt creştini conform Bibliei. Datorită nesăbuinţei unui singur om cu privire la plătirea datoriilor sale, toţi membrii noştri sunt în primejdia de a fi socotiţi ca nefiind demni de încredere.
Cei care susţin că sunt credincioşi trebuie să trăiască învăţătura pe care susţin a o crede şi să nu dea ocazia ca adevărul să fie ponegrit prin purtarea lor nechibzuită. „Nu datoraţi nimănui nimic”, spune apostolul.

4
Mulţi, foarte mulţi, nu s-au educat în aşa fel încât să-şi poată menţine cheltuielile în limita veniturilor lor. Ei nu învaţă să se adapteze împrejurărilor şi împrumută şi iar împrumută, până când ajung copleşiţi de datorii, în cele din urmă ajungând descurajaţi şi deprimaţi.

5
Trebuie să fiţi conştienţi că afacerile nu se administrează prin a te expune la datorii. Când cineva face datorii, el intră într-una din plasele lui Satana, prin care prinde sufletele.
Fii hotărât să nu mai faci nici o datorie. Mai bine lipseşte-te de o mie de lucruri decât să te înjugi la datorie. Acesta a fost un blestem pentru viaţa ta, să tot faci datorii. Evită-le ca pe nişte bube rele.

6
Neglijarea lucrurilor esenţiale pentru viaţă nu este economie
Dumnezeu nu este onorat atunci când corpul este neglijat sau maltratat şi astfel nu poate corespunde pentru serviciul Său. A purta de grijă trupului, oferindu-i hrană gustoasă şi hrănitoare, constituie una din cele dintâi datorii ale gospodarului. Este cu mult mai bine să ai haine şi mobilă mai puţin costisitoare decât să reduci necesarul de hrană.
Unii gospodari reduc alimentele pentru familie pentru a putea oferi petreceri costisitoare musafirilor lor. Acest lucru nu este înţelept. La mesele oferite musafirilor trebuie să fie mai multă simplitate. Nevoile familiei să ocupe cel dintâi loc.
Economia neînţeleaptă şi obiceiurile artificiale împiedică adesea dovedirea ospitalităţii atunci când aceasta este necesară şi ar trebui să fie o binecuvântare. Alimentele care se pun pe mesele noastre ar trebui să fie astfel încât, musafirii neaşteptaţi să poată fi bine primiţi, fără a împovăra gospodina cu pregătiri în plus.

7
Economie nu înseamnă zgârcenie, ci cheltuirea cu chibzuinţă, pentru că există o mare lucrare ce trebuie făcută.
Dumnezeu nu cere ca poporul Său să se lipsească de ceea ce este cu adevărat necesar pentru sănătatea şi confortul lui, însă El nu aprobă destrăbălarea, extravaganţa şi etalarea.

8
Datoria părinţilor de a-şi învăţa copiii
Învăţaţi-vă copiii că Dumnezeu are drept asupra a tot ceea ce posedă ei şi că nimic nu poate anula acest drept; tot ceea ce deţin le-a fost doar încredinţat, spre a dovedi dacă sunt ascultători. Banii sunt o comoară necesară; să nu fie daţi celor care nu au nevoie de ei. Sunt persoane care au nevoie de darurile voastre de bunăvoie. Dacă aveţi obiceiuri extravagante, înlăturaţi-le din viaţa voastră cât de curând cu putinţă. Dacă nu faceţi acest lucru, veţi fi ruinaţi pentru veşnicie.

9
Tendinţa naturală a tinerilor din acest veac este aceea de a neglija şi dispreţui economia şi de a o confunda cu zgârcenia şi îngustimea. Însă economia este în conformitate cu cele mai largi şi generoase puncte de vedere şi simţăminte; nu poate exista generozitate adevărată, dacă nu este pusă în practică. Nimeni nu ar trebui să treacă cu vederea economia şi să înveţe cum poate avea grijă de fărâmituri.

10
Fie ca fiecare tânăr şi copil să fie învăţat nu numai să rezolve problemele imaginare, ci să şi ţină un raport amănunţit al propriului său venit şi al cheltuielilor sale. Să înveţe folosirea corespunzătoare a banilor prin folosirea acestora. Fie că au bani de la părinţi sau sunt propriul lor câştig, fetele şi băieţii să înveţe să îşi aleagă şi să îşi cumpere hainele, cărţile şi altele; şi ţinând o socoteală a acestor cheltuieli, ei vor învăţa, aşa cum n-ar putea învăţa pe nici o altă cale, valoarea şi folosirea banilor.

11
Îi putem ajuta pe copiii noştri în mod neînţelept. Aceia care lucrează ei înşişi în perioada cât fac colegiul apreciază avantajele pe care le au în acest fel mai mult decât cei care sunt aprovizionaţi de alţii, pentru că ei cunosc astfel ce înseamnă cheltuielile. Noi nu trebuie să-i purtăm pe copiii noştri până acolo încât să devină nişte poveri neajutorate.
Părinţii greşesc în datoria pe care o au atunci când dau cu mână largă acelor tineri care sunt destul de viguroşi, când aceştia doresc să înceapă cursuri pentru a deveni pastori sau medici, fără să fi avut experienţa de a fi muncit, să simtă că sunt utili, să simtă ce înseamnă truda.

12
Obiceiul îngăduinţei faţă de sine, al lipsei de tact şi chibzuinţă din partea soţiei şi mamei, poate constitui o scurgere continuă din vistierie; şi, cu toate acestea, acea mamă poate gândi că ea face tot ce poate mai bine, pentru că nu s-a gândit niciodată să-şi restrângă dorinţele ei sau ale copiilor ei şi nu a dobândit niciodată acea pricepere şi tact, necesare în treburile gospodăreşti. Iată motivul pentru care o familie are nevoie de un venit dublu faţă de o altă familie care, cu acelaşi venit, are suficient, chiar dacă e la fel de mare.
Domnul a binevoit să-mi arate relele care rezultă în urma obiceiului de a irosi, pentru ca eu să-i pot îndemna pe părinţi să-i înveţe pe copii o economie strictă. Învăţaţi-i că banii cheltuiţi pentru ceea ce nu este necesar constituie o pervertire de la folosirea lor corespunzătoare.

13
Sfaturi pentru soţi şi soţii cu privire la bani
Toţi ar trebui să înveţe să ţină socoteala banilor. Unii neglijează această lucrare, socotind-o ca neesenţială, însă aceasta este o greşeală. Toate cheltuielile trebuie scrise cu stricteţe.

14
Ai fi putut să ai azi un capital pe care să îl poţi folosi în caz de urgenţă şi să susţii cauza lui Dumnezeu, dacă ai fi făcut economii aşa cum ar fi trebuit. În fiecare săptămână, o parte din salariul tău trebuie pus deoparte şi să nu fie atins decât în cazul unor nevoi efective sau să fie înapoiat Dătătorului sub formă de daruri.
Mijloacele pe care le-ai câştigat nu au fost cheltuite în mod înţelept şi economic, astfel ca să ai o acoperire în caz că tu ai fi bolnav şi familia ta ar fi lipsită de mijloacele pe care tu le aduci pentru a-i susţine. Familia ta ar trebui să aibă ceva pe care să se bizuie în caz că ajunge în strâmtora-re.

15
Trebuie să vă ajutaţi unul pe celălalt. Nu socoti ca fiind o virtute de a lega baierele pungii, refuzând să-i dai bani soţiei.
În fiecare săptămână, trebuie să acorzi o anumită sumă de bani soţiei, pe care să-o folosească după cum doreşte. Tu nu i-ai oferit ocazia să-şi exercite tactul sau preferinţele, pentru că nu ai o înţelegere cores-punzătoare a poziţiei pe care trebuie să o ocupe o soţie. Soţia ta are o minte excelentă şi bine echilibrată.

Dă-i soţiei tale o parte din banii pe care îi primeşti. Aceştia să fie ai ei, pe care să îi folosească după cum doreşte. Ar fi trebuit să i se îngăduie să folosească ceea ce a dobândit după cum a considerat că e cel mai bine cu judecata ei. Dacă ar fi avut o anumită sumă de bani, pe care să o folosească ea însăşi, fără să fie criticată, o mare greutate ar fi fost îndepărtată din mintea ei.

 

Există spectacole, cărţi şi o varietate nesfârşită de distracţii menite să-i facă să iubească lumea; şi prin această unire cu lumea, credinţa este slăbită.
Sursa =Daniel Notar
VA URMA…

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s