SPĂLAREA PICIOARELOR, O PILDĂ DE URMAT…

SPĂLAREA PICIOARELOR, O PILDĂ DE URMAT…   (Ioan13:1-17)    By David (duţu) Miclea


*Cuvîntul de aur: Pentru ca Eu v-am dat o pilda, ca si voi sa faceti cum am facut Eu. (Ioan.13:15).

PILDA SPĂLĂRII PICIOARELOR

1.ASCULTARE
-O pildă , ca să o urmaţi (vers.15)

2.SMERENIE
-0 pildă plină de umilinţă (vers.5)

3.SLUJIRE
-Daca Învăţătorul a slujit spălînd picioarele ucenicilor Săi cu atît mai mult noi (vers.14)

4.RECOMPENSĂ
O pildă, pentru a fi fericiţi (vers.17).

***Şi acuma, dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceţi (Ioan.13:17).

~sprelumină~
(duţu)

Publicitate